Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PDF Drukuj

Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej zwołuje na dzień 15.12.2018 na godzinę 9.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Zmiana Statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Z uwagi na powagę sprawy, która będzie debatowana na WZD uprasza się wszystkich delegatów o przybycie.

Uzasadnienie:
Na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 24 marca 2018 roku jednym z punktów obrad była zmiana statutu Polskiej Federacji Ornitologicznej. Sąd rejestrowy uznał, że punkt ten nie znalazł się wcześniej w porządku obrad i uznał, że WZD nie mogło dokonać zmian w statucie na tym posiedzeniu. PFO przysługiwało odwołanie się od zarządzenia referendarza w przeciągu 7 dni od dnia doręczenie pisma. Pismo zostało doręczone i odebrane przed osobę upoważnioną do odbioru, ale dostarczone Radzie w czasie późniejszym, przez co upłynął termin na odwołania się. W opinii Rady PFO statut został zmieniony w sposób poprawny i sąd w tej materii nie miał racji, odmawiając wpisu. Z racji faktu, że nie było to zebranie nadzwyczajne, to nie musiało się ograniczać tylko do treści i zakresu spraw dla których zostało zwołane (porządek obrad wysłany do delegatów na 30 dni przez terminem WZD), ale można było dokonywać zmian porządku obrad i za zgodą delegatów wprowadzać nowe punkty porządku obrad. Statut pozwala na zmianę statutu przy obecności do najmniej połowy ogólnej liczby delegatów jeżeli za zmianą głosuje co najmniej 2/3 zebranych. Ten warunek także został spełniony. Jednak z przyczyn technicznych Rada nie wniosła odwołania. Wobec powyższego koniecznym stało się powtórzenie Walnego Zebrania celem zmiany statutu.

Rada Federacji
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna