Ptaki
PDF Drukuj

Relacja z wizytu u niemieckich hodowców ptaków.
Przygotowała sekretarz Sekcji Sędziów - Justyna Krawczyk.

Tłumaczenie artykułu z Brasil Ornitologico
Justyna Krawczyk – sekretarz Sekcji Sędziów

 
Sekcje I-M PDF Drukuj

Sekcja I Papużki faliste (obrączkowane, 1 rok /2 lata)
Posturalna – kształtna

Będzie akceptowane pięć (5) ptaków tego samego gatunku w każdej klasie. Nie będą przyjmowane połączenia z więcej niż 4 mutacji.

Kolekcja 4

papużki faliste

indywidualne

I 1

Jasnozielone

I 2

I 3

Niebieskie

I 4

I 5

Szaro-zielone

I 6

I 7

Szare

I 8

I 9

Normales ardoisee (slade)

I 10

I 11

Seria zielona i niebieska z ciemnym faktorem (1 lub 2)

I 12

I 13

Opalowy zielonej serii, w tym ciemny faktor

I 14

I 15

Opalowy niebieskiej serii, w tym ciemny faktor

I 16

I 17

Cynamonowy zielonej serii, w tym ciemny faktor

I 18

I 19

Cynamonowy niebieskiej serii, w tym ciemny faktor

I 20

I 21

Opalowy cynamon zielonej serii, w tym ciemny faktor

I 22

I 23

Opalowy cynamon zielonej serii, w tym ciemny faktor

I 24

I 25

Wszystkie maski żółtych klas 1 do 24 (niebieska seria)

I 26

I 27

Wszystkie jasne skrzydła, w tym opal i tęcza (w tym również wszystkie skrzydła jasny żółta maska)

I 28

I 29

Rozwodniony w kolorze żółtym i białym – wszystkie szare skrzydła w kolorze
normalnym i opalowym (w tym żółte maski i rozcieńczone skrzydła w szarej i błękitnej serii)

I 30

I 31

Toutes les Fallows - Normales et opalines (y compris les fallows

masques jaunes dans la série bleue)

I 32

I 33

Tous les Corps clairs d’Easley et du Texas - normales et opalines - et

les sellés (y compris les masques jaunes dans la série bleue)

I 34

I 35

Wszystkie Inos (w tym maski żółte z niebieskiej serii)

I 36

I 37

Wszystkie serie dwóch czynników koralikami zielony i niebieski (w tym
maski żółte na niebieskiej serii).

I 38

I 39

Wszystkie koronki skrzydeł - normalne i opalowe (w tym maski żółte na niebieskiej serii).

I 40

I 41

Wszystkie szeki recesywny żółty i biały z czarnymi oczami normalne i opalowy cynamon (w tym maski w kolorze żółtym niebieskiej serii)

I 42

I 43

Wszystkie szeki australijskie i holenderskie - normalne i opalowy cynamon (w tym maski żółte na niebieskiej serii).

I 44

I 45

Wszystkie Perłowe 1 faktor (1 - 26) (żółte maski w tym w niebieskiej serii)

I 46

I 47

Wszystkie papużki faliste Huppée serii zielonej i niebieskiej (1 - 46) (w tym maski żółte na niebieskiej serii)

I 48

I 49

Wszystkie inne papużki faliste

I 50

SEKCJA I 2 Papużki faliste kolorowe (obrączkowane, 1 rok /2 lata)

Mutacje są uznawane do tej samej sekcji I1

Kolekcja 4

Papużki faliste kolor

Indywidualne

I2 1

Normalna

I2 2

I2 3

Cynamonowa

I2 4

I2 5

Opal i opal cynamon

I2 6

I2 7

Skrzydła jasne i skrzydła szare

I2 8

I2 9

Perłowe

I2 10

I2 11

Dominujący szek

I2 12

I2 13

Recesywny szek

I2 14

I2 15

Skrzydła koronki, jasne ciało i Ugory

I2 16

I2 17

Inosy, zroszony podwójny faktor

I2 18

I2 19

Wszystkie inne mutacje

I2 20

SEKCJA J – Agapornis - nierozłączki - (obrączkowane 1 rok i/lub 2 lata) W sekcji J, K, L, M i N, zostanie zaakceptowane połączenie do 4 mutacji.

Kolekcja 4

Roseicollis - nierozłączki czerwonoczelne

Indywidualne

J 1

Zielone

J 2

J 3

Pomarańczowe maski

J 4

J 5

Morski niebieski / wodny

J 6

J 7

Morski niebieski, maski białe/ turkusowe

J 8

J 9

Wszystkie o podwójnym faktorze

J 10

J 11

Opalowe

J 12

J 13

Cynamonowa

J 14

J 15

Pastelowa / blada

J 16

J 17

Skrzydła / rozwodnione

J 18

J 19

Wszystkie o podwójnym faktorze: opal, cynamon, pastel/blada, skrzydła szare / rozwodnione

J 20

J 21

Inos

J 22

J 23

Inne mutacje zielonej serii

J 24

J 25

Inne mutacje niebieskiej serii

J 26

J 27

Personata – nierozłączka czarnogłowa dziki kolor

J 28

J 29

Mutacja personata zielonej serii

J 30

J 31

Mutacja personata niebieskiej serii

J 32

J 33

Fisheri (nierozłączki z brązową głową) dziki kolor

J 34

J 35

Mutacje fisheri zielonej serii

J 36

J 37

Mutacje fisheri niebieskiej serii

J 38

J 39

Lilianae - nierozłączka krasnogłowa dziki kolor

J 40

J 41

Mutacje lilianae zielonej serii

J 42

J 43

Mutacje lilianae niebieskiej serii

J 44

J 45

Nigrigensis - nierozłączka czarnolica dziki kolor

J 46

J 47

Mutacja nigrigensis zielonej serii

J 48

J 49

Mutacja nigrigensis niebieskiej serii

J 50

J 51

Taranta dziki kolor

J 52

J 53

Mutacje taranta

J 54

J 55

Pullaria - nierozłączka czerwonogłowa dziki kolor

J 56

J 57

Mutacja pullaria AGAPORNIS PULLARIA

J 58

J 59

Cana - nierozłączka szarogłowa dziki kolor

J 60

J 61

Mutacja cana

J 62

J 63

Wszystkie inne mutacje

J 64

SEKCJA K – papugi australijskie (Neophema - Nymphicus- Platycercus, etc.) –

(obrączkowane 1 rok i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 lata)

Kolekcja 4

Neophema - łąkówki 2 lata

Indywidualne

K 1

Neophema splendida - łąkówka wspaniała dziki kolor

K 2

K 3

Mutacje łąkówki wspaniałej

K 4

K 5

Neophema pulchella - łąkówka turkusowa dziki kolor

K 6

K 7

Mutacje łąkówki turkusowej

K 8

K 9

Neophema elegant - łąkówka modrobrewa dziki kolor

K 10

K 11

Mutacje łąkówka modrobrewa

K 12

K 13

Neophema chrysostoma & chrysogaster - łąkówka modro skrzydła i krasnobrzucha dziki kolor

K 14

K 15

Mutacje łąkówki modro skrzydłej i krasnobrzuchej

K 16

K 17

Neophema bourkii - łąkówka liliowa lub borka dziki kolor

K 18

K 19

Łąkówka liliowa, wszystkie opalowe

K 20

K 21

Łąkówka liliowa, wszystkie inne mutacje

K 22

Kolekcja 4

Nymphicus hollandicus - nimfa szara: 2 lata

Indywidualne

K 23

Nimfa szara dziki kolor

K 24

K 25

Wszystkie mutacje w tym białe maski perłowe

K 26

K 27

Perłowe wszystkich mutacji (z wyjątkiem białej maski)

K 28

K 29

Wszystkie inne mutacje lub kombinacje kolorów

K 30

Kolekcja 4

Psephotus - świergotka, Cyanoramphus - modrolatka, Lathamus: 3 lata

Indywidualne

K 31

Psephotus i Northiella - świergotka i świergotka ognistobrzucha dziki kolor

K 32

K 33

Mutacje Psephotus i Northiella

K 34

K 35

Cyanoramphus - modrolatka, Lathamus dziki kolor

K 36

K 37

Mutacje Cyanoramphus i Lathamus

K 38

Kolekcja 4

Polytelis - księżniczka walii, barabanda, papuga górska, Barnardius: 3 lata

Indywidualne

K 39

Barnardius dziki kolor

K 40

K 41

Polytelis dziki kolor

K 42

K 43

Wszystkie mutacje (39 - 42)

K 44

Kolekcja 4

Purpureicephalus - czerwonoczepkowa, Platycercus - rozelle: 3 lata

Indywidualne

K 45

Eximius – rozella białolica dziki kolor

K 46

K 47

Mutacje rozelli białolicej

K 48

K 49

Inne Platycercus; purpurcephalus, dziki kolor

K 50

K 51

Inne Platycercus; purpurcephalus, mutacje

K 52

Kolekcja 4

Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus: 4 lata

Indywidualne

K 53

Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus dziki kolor

K 54

K 55

Wszystkie mutacje (53 - 54)

K 56

SEKCJA L – Papugi Azji i Afryki PAPUGI (obrączkowane 1rok i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 lata)

Kolekcja 4

Psittacula krameri - aleksandretta obrożna) 4 lata

Indywidualne

L 1

Psittacula krameri (z Afryki), Psittacula manillensis (z Indii, Cejlonu i Birmy), dziki kolor

L 2

L 3

Psittacula krameri i manillensis, mutacje zielonej serii

L 4

L 5

Psittacula k. krameri i manillensis, mutacje niebieskiej serii

L 6

Kolekcja 4

Psittacula – inne aleksandretty: 4 lata

Indywidualne

L 7

Psittacula cyanocephala – śliwogłowa, Roseate – hymalayana, dziki kolor

L 8

L 9

Psittacula longicauda – długosterna, Alexandria - columboides dziki kolor

L 10

L 11

Psittacula derbiana – chińska, eupatria - większa dziki kolor

L 12

L 13

Wszystkie mutacje (7-12)

L 14

Sekcja M: Papugi amerykańskie (obrączkowane 1rok i/lub 2 i/lub 3 lata)

Kolekcja 4

Forpus coelestis - wróbliczka zielonolica

Indywidualne

M 1

Forpus coelestis: dziki kolor

M 2

M 3

Forpus coelestis: mutacje

M 4

M 5

Forpus conspicillatus – modrobrewa: dziki kolor

M 6

M 7

Forpus conspicillatus: mutacje

M 8

M 9

Forpus passerinus – zielonoskrzydła: dziki kolor

M 10

M 11

Forpus passerinus: mutacji

M 12

M 13

Wszystkie inne Korpus: dzikie kolory

M 14

M 15

Wszystkie inne Korpus: mutacje

M 16

Kolekcja 4

Bolborhynchus lineola - stokówka prążkowana: 2 lata

Indywidualne

M 17

Bolborhynchus lineola: dziki kolor

M 18

M 19

Bolborhynchus lineola: mutacje z serii zielonej

M 20

M 21

Bolborhynchus lineola: mutacje z serii niebieskiej

M 22

Kolekcja 4

Bolborhynchus inne niż Bolborhynchus linolea spp.: Brotogeris (stadniczka), Psilopsiagon (stokówka: ciemnogłowa, zółtoczelna): 2 lata

Indywidualne

M 23

Dziki kolor

M 24

M 25

Wszystkie mutacje (23-24)

M 26

Kolekcja 4

Pyrrhura (rudosterka) Aratinga (konura) Guarouba (konura złota): 3 lata

Indywidualne

M 27

Pyrrhura: dziki kolor

M 28

M 29

Aratinga, Guarouba, Nandayus - konura Czarnogóra: dzikie kolory

M 30

M 31

Wszystkie mutacje w tym Pyrrhura hypoxantha (27 - 30)

M 32

Kolekcja 4

Cyanoliseus (patagonka) Enicognathus rudosterka) Myiopsitta (mnicha), itp ... 3-letnie

Indywidualne

M 33

Dziki kolor

M 34

M 35

Wszystkie mutacje (33-34)

M 36

SEKCJA N - Papugi - Kakadu - ARA - LORIS - LORRIQUETS - lorysa górska, LORRICULES – zwisogłówka (obrączkowane 1 rok i/lub 2 lub 3 i/lub 7 lat)

Kolekcja 4

Amazona – amazonka: 7 lat

Indywidualne

N 1

Amazona: dziki kolor

N 2

Kolekcja 4

Ara Diopsittaca - ara epoletowi Anodorhynches - ara: hiacyntowa, błękitna: 7 lat

Indywidualne

N 3

Ara: dziki kolor

N 4

N 5

Diopsittaca, Anodorynches: dziki kolor

N 6

Kolekcja 4

Cacatua (kakadu) Eolophus - kakadu różowa: 7 lat

Indywidualne

N 7

Cacatua

N 8

Kolekcja 4

Poicephalus - afrykanka Coracopsis - papuzica Psittacus – żako: 3 lata

Indywidualne

N 9

Poicephalus: dziki kolor

N 10

N 11

Coracopsis, Psittacus: dziki kolor

N 12

Kolekcja 4

Eclectus - barwnica, Nestor - kea, Tanygnathus - papuga: wielkodziobowa, modroczapkowa, zielona, czarnokantarowa, Deroptyus - kapturnica: 7 lat

Indywidualne

N 13

Eclectus, Tanygnathus Nestor, Deroptyus

N 14

Kolekcja 4

Pionus – piona Pionites – barwinka, Triclaria – malachitka: 3 lata

Indywidualne

N 15

Pionus, Pionites: dziki kolor

N 16

N 17

Wszystkie mutacje (1-16)

N 18

Kolekcja 4

Charmosyna – lorika, Cyclopsitta - figówka, Glossopsitta - nektarynka, Loriculus -zwisogłówka, Neopsittacus - irianka, Oreopsittacus - gatunek lory, Phigys - loreczka pustelnicza, psittaculirostri Vini - gatunek lory figówki: 2 lata

Indywidualne

N 19

Dzikie kolory

N 20

Kolekcja 4

Eos - lora, podrodzina loriinae, Pseudonimy: 3 lata

Indywidualne

N 21

Dzikie kolory

N 22

Kolekcja 4

Tricoglossus – lorysa: 3 lata

Indywidualne

N 23

Dzikie kolory

N 24

Kolekcja 4

Chalcopsitta - gatunek lory Lorius: 3 lata

Indywidualne

N 25

Dzikie kolory

N 26

N 27

Wszystkie mutacji (19-26) - Wiek dzikiego typu

N 28

Kolekcja to 4 ptaki nie różniące się barwą.

Zgłaszając do konkursu ptaki należy podać nazwę łacińską, numer grupy według klasyfikacji wystawowej, numery obrączek. Grupy główne papug to I1, I2, J, K, L, M, N. W takiej grupie głównej znajduje się kilka podgrup.

 

Jan Kamiński

Słuchaj

Zapis fonetyczny

Słownik - Wyświetl szczegółowy wpis w słowniku.

 

 
Konkursowy wiek ptaków PDF Drukuj

Wykaz rodzin, rodzajów, gatunków ptaków oraz ich dopuszczalny wiek przy tworzeniu kolekcji konkursowej składającej się  z 4 ptaków i ptaków pojedynczych ujęty w opisie Sekcji C.O.M/O.M.J.

 
Konkursowy wiek ptaków PDF Drukuj

 

Wykaz rodzin, rodzajów, gatunków ptaków oraz ich dopuszczalny wiek przy tworzeniu kolekcji konkursowej składającej się  z 4 ptaków i ptaków pojedynczych ujęty w opisie Sekcji C.O.M/O.M.J.

 
PDF Drukuj

 

Definicja kolekcji kanarków kolorowych i kształtnych


Aby cztery ptaki zostały uznane za kolekcję muszą być tej samej rasy, odmiany i typu. Muszą być zaobrączkowane od roku i całkowicie identyczne między sobą według:

 
PDF Drukuj

Sekcja D - kanarki kolorowe

Klasy konkursowe COM i OMJ dla kanarków kolorowych (Sekcja D) przedstawiono w poniższej tabeli:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
Polska Federacja Ornitologiczna