PDF Drukuj

Zakres zadań i czynności Koordynatora do spraw COM i OMJ

1. Koordynator do spraw COM i OMJ, zwany dalej „Koordynatorem”, podlega bezpośrednio Prezydentowi Rady Federacji.
2. Głównym zadaniem Koordynatora jest reprezentowanie na arenie międzynarodowej interesów Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz indywidualnych wystawców i hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich PFO.
3. Koordynator pełni role punktu kontaktowego pomiędzy Rada Federacji, a COM i OMJ, w tym w szczególności:
1) prowadzi korespondencje z COM i OMJ;
2) ogłasza komunikaty, obwieszczenia i informacje COM i OMJ istotne dla PFO oraz polskich hodowców i wystawców;
3) przekazuje do COM i OMJ uchwały, decyzje i inne materiały określone przez władze PFO.
4. Koordynator dba o interesy polskich sędziów i ekspertów z którymi jest w stałym kontakcie. Do jego zadań w tym zakresie należy miedzy innymi występowanie z wnioskami o mianowanie sędziów na imprezy mistrzowskie oraz zgłaszanie kandydatów na prowadzone przez OMJ egzaminy dla sędziów.
5. Koordynator jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy, które odnoszą się do organizacji Ornitologicznych Mistrzostw Świata COM, a w szczególności:
1) okresla warunki transportu ptaków i organizuje ich transport;
2) ogłasza klasy wystawowe i warunki udziału w mistrzostwach swiata podane przez organizatorów;
3) określa wysokość składki dla każdego ptaka, która uwzględnia koszt transportu, koszt opieki i wszelkie inne koszty związane z mistrzostwami;
4) zgłasza polskich wystawców bioracych udział w mistrzostwach;
5) obowiazkowo uczestniczy w mistrzostwach.
6. Koordynator reprezentuje PFO na kongresach COM i OMJ oraz w czasie uroczystego otwarcia zawodów i ceremonii wręczenia nagród; jeśli nie jest w stanie tego wykonać może, w porozumieniu z Prezydentem Rady Federacji, wyznaczyć swojego przedstawiciela.
7. Koordynator otrzymuje z funduszy PFO zwrot kosztów poniesionych w trakcie delegacji.
8. W czwartym kwartale roku koordynator opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Rady Federacji plan pracy Sekcji do Spraw COM i OMJ na rok następny, a w pierwszym kwartale kolejnego roku przedkłada Radzie Federacji sprawozdanie z jego realizacji.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna