Cele i plan działania Sekcji do Spraw CITES PDF Drukuj

I.    Cele działania Sekcji do Spraw CITES

 1. Doprowadzenie do wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody, w części regulującej rejestrację ptaków egzotycznych.
 2. Nowelizacja ustawy mająca na celu zaprzestanie obowiązku rejestracji ras ptaków egzotycznych pospolicie hodowanych.
 3. Nowelizacja ustawy mająca na celu zaprzestanie obowiązku rejestracji form i odmian barwnych papug.

II.    Plan działania Sekcji do Spraw CITES

 1. Rozeznanie problemu rejestracji ptaków w krajach Unii Europejskiej. Pozyskanie dokumentów dotyczących gatunków rejestrowanych ptaków i sposobu ich rejestracji.
 2. Nawiązanie Kontaktów z Ministerstwem Środowiska – zapoznanie się z wykładnią prawną aktualnie obowiązującej ustawy.
 3. Nawiązanie kontaktu z Państwową Radą Ochrony Przyrody będącą organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy Ministrze Środowiska.
 4. Nagłośnienie spraw związanych z problemem rejestracji ptaków egzotycznych w środowisku hodowców ptaków:
  a) w stowarzyszeniach członkowskich PFO;
  b) w organizacjach nie związanych z PFO o profilu ornitologicznym;
  c) bezpośrednio wśród hodowców ptaków:
 5. Zainteresowanie problematyką rejestracji ptaków parlamentarzystów – posłów i senatorów, spotkanie z zespołem parlamentarzystów pracującym nad ustawą.
 6. Nagłośnienie problemu rejestracji ptaków w mediach publicznych.
 7. Prowadzenie akcji uświadamiających na wystawach i giełdach ptaków.
 8. Podjęcie współpracy w zakresie wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody;
  a) z Krajową Radą Ochrony Przyrody, która jest podmiotem doradczym przy konstruowaniu aktów prawnych dla Ministerstwa Środowiska;
  b) z towarzystwami i stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną przyrody, hodowlą ptaków;
  c) z ekspertami, lekarzami weterynarii i uznanymi hodowcami ptaków egzotycznych;
  d) z czasopismami o tematyce ornitologicznej.
 9. Prowadzenie korespondencji Ministerstwem Środowiska w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie o ochronie przyrody, korzystnych dla hodowców ptaków;
  a) opracowanie pisma z prośbą o dokonanie zmian w Ustawie o ochronie przyrody, w części dotyczącej rejestracji ptaków egzotycznych;
  b) opracowanie szczegółowe listy ptaków, które nie powinny zostać objęte rejestracją, lub dla których rejestracja powinna być stosowana w ograniczonym zakresie.
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna