Działania podjęte przez PFO w związku z rejestracją ptaków PDF Drukuj

1. W dniu 02.09.2013 roku wysłane zostały do Ministra Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (PTOP) pisma w celu nawiązania współpracy w zakresie prawnej ochrony ptaków.
2. W dniu 20.09.2013 otrzymaliśmy odpowiedź z Państwowej Rady Ochrony Przyrody z podziękowaniem za zaproszenie do współpracy i zapewnieniem, że doświadczenie i wiedza PFO zostanie w stosownym czasie wykorzystana.

3. 24.09.2013 roku Ministerstwo Środowiska – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody poinformował nas, że Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” otrzymało zlecenie na wykonanie dla Ministerstwa Środowiska ekspertyzy: „Problematyka handlu zwierzętami CITES o pochodzeniu hodowlanym – wskazówki dotyczące realizowania i egzekwowania przepisów”. Ministerstwo Środowiska poprosiło w piśmie naszą federację o udzielenie PTOP „Salamandra” wszelkich informacji przydatnych do przygotowania opracowania.
4. 26.09.2013 roku PTOP „Salamandra” drogą elektroniczną przysłało na adres PFO pismo z prośbą o wypełnienie tabeli w której należało wpisać:

 

  • Gatunek lub jednoznacznie określoną grupę gatunków ptaków,
  • Krótki opis powodu, dla którego nielegalny handel okazami pochodzącymi z wolności jest mało prawdopodobny i nie stanowi realnego zagrożenia dla gatunku.

W piśmie poproszono nas również o wyrażenie uwag na temat zasad funkcjonowania rejestracji ptaków i propozycji jak powinna rejestracja ptaków przebiegać.
Po konsultacjach z hodowcami ptaków egzotycznych tabela została wypełniona gatunkami ptaków, które (naszym zdaniem) należy zwolnić z rejestracji i gatunkami dla których rejestracje należy ograniczyć do pierwszego właściciela. Dla każdego z gatunków został podany powód zwolnienia lub ograniczenia rejestracji. Opracowany został także dokument pn. „Potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia”, który dajemy pod rozwagę do zastosowania.
W uwagach zapisaliśmy, że Polska Federacja Ornitologiczna ma wszystkie instrumenty, pozwalające identyfikować ptaki zaobrączkowane przez hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich. Napisaliśmy, że każdy nasz hodowca posiada swoją cechę identyfikacyjną tzw. CIH, mamy Bazę hodowców, mamy Centralny rejestr obrączek, mamy też wzór obrączki dla ptaków – czyli wszystkie dane potrzebne do rozpoznania osoby, która ptaka zaobrączkowała. Jesteśmy więc w stanie rygorystycznie przestrzegać rejestracji ptaków, które takowej wymagają. Jednocześnie w zamian chcielibyśmy (przykładem innych krajów europejskich, których organizacje zrzeszone są w C.O.M.) aby zwolnione z obowiązku rejestracji zostały gatunki ptaków, dla których rejestracja jest nieuzasadniona, co wyraziliśmy w załączonej tabeli. 
5. W dniu 23.10.2013 roku wysłaliśmy opracowany materiał do PTOP „Salamandra” ale również do Ministerstwa Środowiska i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wysłaliśmy również do w/w pismo, które znacznie szerzej opisuje naszą federację.  
6. 24.10.2013 roku otrzymaliśmy drogą elektroniczną pismo z OTOP „Salamandra” z podziękowaniem za nadesłany materiał i uwagi.

Rada PFO, Kierownik Sekcji ds. CITES

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna