Regulamin Giełdy 84 Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2023 r. PDF Drukuj

REGULAMIN GIEŁDY

1) Giełda ptaków organizowana jest wyłącznie dla hodowców uczestniczących w OMP.

2) Osoby uczestniczące w giełdzie, zarówno sprzedające jak i kupujące są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania regulaminów: giełdy i porządkowego oraz stosowania się do poleceń organizatora.

3) Na terenie OMP zabrania się sprzedaży ptaków z transportówek i przechowywania ptaków przeznaczonych na sprzedaż w transportówkach, plecakach i innych pojemnikach bez pokarmu, wody i dostępu światła.

4) Teren giełdy jest wyznaczony przez organizatorów. Na terenie obiektu, w którym organizowane są OMP zabrania się sprzedaży ptaków w miejscu, innym niż teren wyznaczony na giełdę.

5)  Giełda trwa w dniach  i w godzinach wyznaczonych przez organizatora:

a) dla sprzedających (piątek) od  8.30 do 18:00

-  dla kupujących i zwiedzających od 9.00  do 18.00

b) dla sprzedających (sobota) od  8.30 do 17:00

-  dla kupujących i zwiedzających od 9.00  do 17.00

c) dla sprzedających (niedziela) od 8:30 do 13:30.

-dla kupujących i zwiedzających  od 9:00 do 13:30

6)  a) Opłata za udział w giełdzie (trzy dni)  wynosi 120 zł. za 1 stanowisko, przy czym na każde stanowisko mogą przypadać maksymalnie 2 osoby odpowiedzialne za sprzedaż ptaków należących do jednego hodowcy.

b) Z w/w 2 osób jedną osobą musi być właściciel ptaków (hodowca z CIH), dane drugiej osoby hodowca ten musi podać organizatorowi imprezy. Organizator imprezy ma prawo domagać się okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby wskazanej przez hodowcę.

7) Dozwolona jest sprzedaż ptaków pochodzących wyłącznie z hodowli. Zabrania się sprzedaży ptaków pochodzących z odłowu. Dla ptaków europejskich oraz ptaków objętych przepisami CITES wymagane są dokumenty poświadczające legalność/pochodzenie ptaka (ew. okazanie przez  sprzedającego pozwolenia z RDOŚ).

8) Zabrania się sprzedawania ptaków nie będących własnością sprzedającego z zastrzeżeniem punktu 6).

9) Zabrania się sprzedaży ptaków wykazujących objawy chorobowe i ptaków w złej kondycji, z brakami upierzenia.

10) Zabrania się sprzedaży ptaków młodzieży poniżej 16rż. bez zgody opiekuna prawnego.

11) Każde stoisko handlowe zawierać będzie numer. Wymiary stoiska dla jednego hodowcy wynoszą : 100cm/40cm.( powierzchnia wyznaczona na stole sprzedaży).

12) Ptaki na giełdzie należy prezentować do sprzedaży w klatkach wystawowych zgodnych z wytycznymi COM w ilościach odpowiednio:

Typ 0

Klatka wystawowa dla małej egzotyki/papug falistych

(szerokość x głębokość x wysokość)  34x16x29cm

- ptaki do wielkości WPF, nierozłączek, nimf - max 2 ptaki

- małe ptaki do wielkości kanarka - max 4 ptaki

- małe gołąbki porównywalne wielkością z gołąbkiem diamentowym - max 2 ptaki

 

Typ 1

(szerokość x głębokość x wysokość)  45x22x38cm

- ptaki do wielkości rozelli i/lub afrykanki - max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

- gołębie ozdobne większe od gołąbków diamentowych, przepiórki - max 2 ptaki

 

Typ 2

(szerokość x głębokość x wysokość)  49x22x44cm

- krótko ogoniaste papugi większe niż afrykanka i mniejsze niż żako, długo ogoniaste papugi do wielkości aleksandretty obrożnej (40cm) – max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

 

Typ 3

(szerokość x głębokość x wysokość)  60x28x59cm

- krótko ogoniaste papugi i papugi do wielkości szkarłatki królewskiej (45cm) – max 2 ptaki, pod warunkiem, że się dobrze tolerują

13) Większe ilości ptaków można sprzedawać z większych klatek, pod warunkiem że powierzchnia klatki przypadająca na jednego ptaka, liczona wg zewnętrznych wymiarów klatki będzie odpowiednio:

- minimum 13cm2 dla małych ptaków do wielkości kanarka kolorowego

- minimum 25cm2 dla papug małych i średnich do wielkości nimfy

- minimum 45cm2 dla papug większych od nimfy

14) Większe ptaki (np. ara ararauna) muszą mieć dostosowane klatki do swojej wielkości, tzn. ptak musi mieć do dyspozycji min. 2 drążki, po których będzie mógł się swobodnie przemieszczać, na których siedząc nie będzie się garbił ani dotykał ogonem podłogi klatki.

15) Klatki muszą być czyste, w dobrym stanie technicznym, zaopatrzone w czyste karmidło i czyste poidło z czystą wodą, wyposażone w minimum 2 drążki. Dno klatki musi być zabezpieczone przed ewentualnym zabrudzeniem/zamoczeniem ptaka (np. papier, wiórki).

16) Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator może:

a). usunąć hodowcę z giełdy wraz z ptakami prezentowanymi do sprzedaży (opłata za giełdę nie zostanie zwrócona),

b). wydać zakaz wystawiania ptaków na giełdzie przez okres 1-3 lat,

c). wydać zakaz udziału w kolejnych OMP przez okres 1-3 lat.

Kary mogą być stosowane razem lub osobno w dowolnej konfiguracji. O wysokości kary decyduje organizator w każdej sprawie z osobna na podstawie okoliczności przewinienia. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna