Regulamin dla zwiedzających i hodowców 84 Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2023 r. PDF Drukuj

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)Wystawa ptaków ma na celu pokazanie wielu gatunków hodowlanych, tak aby była bezpieczna dla nich a zarazem dogodna dla Zwiedzających.

 

2) Regulamin obowiązuje Zwiedzających wystawy i inne wydarzenia organizowane przez Polską Federację Ornitologiczną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

3) Wstęp  dla Zwiedzających  jest wolny.

 

§ 2

 

OGÓLNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1) Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy.

 

2) Hala wystawowa, pawilony, stoiska, lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

 

3) W miejscu wydarzenia obowiązują zakazy:

 

a)  wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących

 

zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;

 

b) na terenie i w bliskim sąsiedztwie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania, zażywania środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony. Złamanie zakazu grozi wydaleniem z Polskiej Federacji Ornitologicznej.

 

c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);

 

d) zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);

 

e) niszczenia infrastruktury oraz roślinności na terenie obiektu gdzie odbywają się OMP.

 

f) wnoszenia klatek, transportówek i dużych bagaży lub plecaków na teren wystawy.

 

g) karmienia, dotykania i straszenia ptaków (stukanie w klatkę, krzyki, przechodzenie przez strefy ochronne, itp).

 

4) Można wykonywać zdjęcia oraz filmy na własne potrzeby. Zdjęcia wykonujemy bez użycia lamp błyskowych.

 

5) Ptaki można zakupić na wyznaczonym terenie giełdy od ich właścicieli, zgodnie z Regulaminem giełdy.

 

§ 3

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA HODOWCÓW

 

1) Ptaki będące własnością hodowcy, przyjmowane są na wystawę w termie ustalonego wcześniej przez organizatora harmonogramu.

 

2) Warunkiem przyjęcia ptaków jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie organizatora) oraz uiszczenie opłaty za udział w OMP.

 

3) Ptaki muszą być zdrowe. Przyjmowane są w klatkach wystawowych, zgodnych z regulaminem COM. Klatki muszą być w dobrym stanie technicznym i muszą być czyste. Ptaki wyglądające na chore, w klatkach brudnych lub uszkodzonych nie będą przyjmowane. Organizator  nie zapewnia klatek wystawowych dla ptaków do wielkości 30cm. Dno klatek musi być wysypane wiórkami ( wiórki zapewnia organizator).

 

4) Zabrania się samodzielnego wyjmowania oraz podmiany ptaków z klatek wystawowych lub zabierania klatek z ptakami przed zakończeniem OMP. Wyjątkiem są niezbędne zabiegi higieniczne, wykonywane przez osoby wyznaczone przez organizatora.

 

5) Wydawanie ptaków rozpoczyna się wraz z godziną zakończenia wystawy lub w innym wyznaczonym czasie podanym przez Organizatora.

 

6) Wobec uczestników OMP nie przestrzegających regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci dyskwalifikacji wystawianych ptaków lub zakazu udziału w kolejnych OMP do odwołania od decyzji .

 

§ 4

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1) Za bezpieczeństwo nieletnich przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 

2) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione przez Zwiedzającego czy Hodowcę na terenie wystawy.

 

3) Zwiedzający i Hodowca  jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).

 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających lub Hodowcach, spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

 

5) Zwiedzający jak również Hodowca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód  w miejscu wydarzenia (np. uszkodzenie mienia …). Oceny szkód dokonuje Organizator, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego /Hodowcy  lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

 

6) O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego lub Hodowcy należy powiadomić Organizatora  oraz  komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)Regulamin obowiązuje od 7 listopada 2017r.

2) Każda osoba na terenie wystawy oraz giełdy ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom organizatora.

3) Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu wystawy  przez organizatora.

4) Wszelkie uwagi  lub pytania należy kierować do organizatora .

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna