PDF Drukuj

REGULAMIN NADAWANIA HODOWCOM UNIKATOWYCH CECH IDENTYFIKACYJNYCH PFO

§1. W celu uporzadkowania działalnosci hodowlanej w Polskiej Federacji Ornitologicznej, Rada Federacji nadaje hodowcom, bedacych członkami stowarzyszen zrzeszonych w PFO, unikatowe cechy identyfikacyjne.

§2. 1. Cecha identyfikacyjna hodowcy, zwana dalej w skrócie „CIH”, to składajace sie z czterech znaków oznaczenie literowo – cyfrowe, utworzone z pierwszej, wielkiej litery nazwiska hodowcy oraz trzech cyfr, od 001 do 999, wynikajacych z kolejnosci wpisu do „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”. 2. Do tworzenia CIH nie uzywa sie polskich liter: C, S, A, E, Ł, Z, Z.
3. Bezwzględnie przestrzega sie kolejności wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, decydującej o przyznaniu cyfr do tworzonej CIH. Po kresie 10 lat od wykreślenia hodowcy z rejestru jego CIH można ponownie nadać innej osobie.

§3. CIH, zgodnie z odrębnymi przepisami, umieszcza sie obok innych znaków na obrączce rodowej.

§4.1. Z pisemnym wnioskiem o nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej występują do Rady Federacji prezesi stowarzyszeń zrzeszonych w PFO. Druk „Wniosku o nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO”, zwany dalej „Wnioskiem”, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
2. Do Wniosku dołącza sie pisemna zgodę hodowcy na przetwarzanie jego danych osobowych przez Rade Federacji PFO, której druk stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§5.1. Rada Federacji rozpatruje Wniosek niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie pózniej jednak niz w terminie 30 dni.
2. Pisemna decyzje Rady Federacji o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazuje wnioskodawcy Sekretarz Rady Federacji.
3. Z chwila przyznania CIH dane osobowe hodowcy wpisuje sie do „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”.

§6. 1. Prezesi stowarzyszeń zrzeszonych w PFO wystepuja pisemnie do Rady Federacji z uzasadnionym wnioskiem o wykreślenie hodowcy z „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej” z chwila zakończenia przez hodowce członkostwa w stowarzyszeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 6/11
2. Decyzja Rady Federacji o wykreśleniu z rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczna z pozbawieniem hodowcy CIH. Przepisy §5 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

§7. W ciagu 90 dni od wejścia w życie niniejszego regulaminu Rada Federacji spowoduje wpisanie do „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”, pozyskanych ze stowarzyszeń danych osobowych hodowców i ich dotychczasowych CIH, które dostosuje do ustaleń określonych w §2.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna