PDF Drukuj

Rada Federacji

biuro@pfo.info.pl

 

Leszek Mryka

prezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej

Kontakt – prezydent@pfo.info.pl

 

Bogumił Dyga

wiceprezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej ds. organizacyjnych

Kontakt - org@pfo.info.pl


Paweł Zygmont

wiceprezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej

Kontakt - wice@pfo.info.pl


Seweryn Stroński

skarbnik Polskiej Federacji Ornitologicznej

Kontakt - skarbnik@pfo.info.pl

 

Mirosław Kwiatkowski

sekretarz Polskiej Federacji Ornitologicznej

Kontakt - sekretarz@pfo.info.pl

 
Polska Federacja Ornitologiczna