PDF Drukuj

 

W celu uporządkowania działalności hodowlanej w Polskiej Federacji Ornitologicznej, Rada Federacji nadaje hodowcom, będących członkami stowarzyszeń zrzeszonych w PFO, unikatowe symbole identyfikacyjne.

Z uwagi na brak w języku polskim używanych wcześniej terminów: sygnum, sygnium, signium Rada Federacji  wprowadziła termin: Cecha identyfikacyjna hodowcy,  w skrócie CIH.

CIH to składajace sie z czterech znaków oznaczenie literowo-cyfrowe, utworzone z pierwszej, wielkiej litery nazwiska hodowcy oraz trzech cyfr, od 001 do 999, wynikajacych z kolejnosci wpisu do „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”.

 
Polska Federacja Ornitologiczna