Oferty pracy społecznej w sekcjach Polskiej Federacji Ornitologicznej PDF Drukuj

Członkowie Rady Federacji zwracają się do Zarządów stowarzyszeń członkowskich oraz do hodowców ptaków zrzeszonych w w/w stowarzyszeniach o podjęcie pracy społecznej (włącznie z kierowaniem) w sekcjach przy Radzie Federacji.

Potrzebujemy osób do pracy w sekcjach:
1. Sekcja ds. CITES - poszukujemy osób do pracy społecznej, które czują temat, znają problemy hodowców ptaków, znają przepisy krajowe i treść dokumentów UE w tej materii. Byłoby dobrze, aby, w ten niezwykle dla hodowców ważny temat, zaangażowali się ludzie, którzy poczynili już pewne kroki, napisali pisma do urzędów państwowych. Ich doświadczenie na pewno byłoby bardzo pomocne. Zwracamy się więc nie tylko do naszych hodowców, ale także do hodowców i znawców tematu spoza PFO.
2. Sekcja ds. CIH i obrączek rodowych dla ptaków - poszukujemy do pracy społecznej osób, które zajęłyby się przyjmowaniem zamówień obrączek od stowarzyszeń członkowskich, uzgodnieniami ze stowarzyszeniami i Kierownikiem Sekcji ds. CIH prawidłowości nadanych CIHów na zamówieniach, oraz wysyłką zamówień i uzgodnieniami z producentem obrączek polegającymi na wyjaśnianiu spraw spornych, reklamacji...itp.
3. Sekcja ds. komunikowania społecznego - poszukujemy do pracy społecznej osób, które pomogłyby członkom Rady w budowaniu wizerunku PFO poprzez publikacje w prasie, ułatwiłyby kontakt i współprace z firmami produkującymi artykuły do hodowli ptaków, pomogłyby w reklamowaniu PFO na arenie krajowej i zagranicznej.
4. Proponujemy pracę w sekcjach umożliwiających rozwój poszczególnych ras, czy tez grup ptaków np. kanarków harceńskich, małej egzotyki...itp. Sekcje te stanowiłyby ciało doradcze dla rady i pozwoliłyby w przyszłości na rozwój hodowli w poszczególnych kierunkach.
5. Zapraszamy do pracy społecznej w komisji, która zajęłaby się organizacją tegorocznych Ornitologicznych Mistrzostw Polski. Komisja miałaby za zadanie zorganizowanie mistrzostw z podziałem na role dla konkretnych osób, od momentu przyjmowania ptaków (drogą elektroniczną) do momentu ich wydania hodowcom.

Rada Federacji odpowie na każdą inicjatywę ze strony zainteresowanych osób, wierząc głęboko, że osoby te zobowiążą się wziąć czynny udział w realizacji projektów.

Za ciężką i solidną pracę, która przyniesie efekty dla wszystkich hodowców ptaków oferujemy satysfakcję i zadowolenie oraz uznanie wśród hodowców ptaków.

 
PDF Drukuj

Szanowni Państwo!

Wydawałoby się, że drugi rok kadencji obecnej Rady Federacji powinien przebiegać o wiele spokojniej niż ten pierwszy. Wprowadziliśmy przecież w pierwszym roku wiele uchwał porządkujących naszą federację. Uporządkowaliśmy bazę hodowców, wprowadziliśmy wzór obrączki dla ptaków, rozpoczęliśmy prowadzenie centralnego rejestru obrączek dla ptaków, napisaliśmy i wprowadziliśmy w życie umowę na organizację Ornitologicznych Mistrzostw Polski, której nigdy w tej federacji nie było.
 
List Prezydenta PFO (3) PDF Drukuj
Szanowni Państwo!
Minął rok od momentu powołania Rady Federacji działającej w obecnym składzie. Przez ten czas udało nam się wprowadzić wiele zmian, które powinny owocować na przyszłość.

W ciągu tego roku działalności przyjęliśmy w struktury PFO trzy kolejne stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU” z;
- Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza z Radlina;
- Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” z Kalisza.

W ten sposób ilość stowarzyszeń zrzeszonych w PFO zwiększyła się do szesnastu. W ciągu roku trwania kadencji Rada Federacji odbyła osiem posiedzeń w siedzibie PFO, wcześniej podpisując z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Katowicach Szopienicach umowę na korzystanie przez naszą organizację w 2010 roku z pomieszczeń znajdujących się w tym budynku. Z końcem roku przedłużyliśmy tę umowę do końca roku 2011. Coraz bardziej pilnym staje się jednak poszukiwanie siedziby dla PFO, która byłaby naszą własnością. Od początku kadencji przyjęliśmy do stosowania 18 uchwał, które wraz z wprowadzonymi do nich regulaminami pozwalają na normalną, uporządkowaną działalność Polskiej Federacji Ornitologicznej.

 
List Prezydenta PFO (2) PDF Drukuj

Szanowni Państwo!
Minęło pół roku od Walnego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Polskiej Federacji Ornitologicznej powołującego Radę Federacji w nowym składzie. Był to czas mozolnej pracy wszystkich członków Rady, pozwalający w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość.
Rozpoczęliśmy od przyjęcia regulaminu pracy Rady Federacji, tym samym określiliśmy dla każdego członka Rady zadania i kompetencje. Przyjęliśmy do stosowania przez członków Rady instrukcję kancelaryjną porządkującą przepływ korespondencji i dokumentów w PFO.

 
PDF Drukuj

List Prezydenta PFO

Szanowni Państwo!
Podjąłem się roli Prezydenta PFO w przekonaniu, że podołam trudnym obowiązkom, które na mnie czekają. Doskonale zdaję sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jest nasza federacja, doskonale też wiem, czego oczekują od Rady Federacji stow arzyszenia zrzeszone w PFO. Wiem również, czego oczekują hodowcy.

Będąc Prezesem Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych, a jednocześnie Delegatem na zjazdy PFO miałem możliwość organizować Klub i przyglądać się problemom federacji. Miałem możliwość poznać i pracować z ludźmi, którym zależy na rozwoju PFO, którzy mają dobre pomysły i chęć działania.

 
PDF Drukuj

Witamy na stronie PFO

Szanowni Państwo!
Witamy na stronie internetowej Polskiej Federacji Ornitologicznej!

Od momentu wybrania nowych władz PFO upłynęło już trochę czasu. Najwyższa pora zatem uruchomić serwis internetowy naszej Federacji.

 


Online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna