Drukuj

UCHWAŁA Nr 7/2020

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej wpłaty