Drukuj

UCHWAŁA Nr 1/2021

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 01 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozliczenia finansowego Rady Federacji