Drukuj

UCHWAŁA Nr 3/2021

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 01 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyboru trybu głosowania uchwał do władz Federacji