Drukuj

UCHWAŁA Nr 6/2021

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 01 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej wpłaty