Drukuj

UCHWAŁA Nr 5/2015

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 29 marca 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Polskiej Federacji Ornitologiczne