Drukuj

UCHWAŁA Nr 6/2015

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 29 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej i zasad jej wpłaty