PFO konsultantem w sprawie rozporządzeń Departamentu Ochrony Środowiska Drukuj

Szanowni Państwo

Dnia 7 września 2021r. prezydent PFO zwróciła się z prośbą do Departamentu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwość dołączenia do zespołu stałych konsultacji publicznych. Prośba została pozytywnie rozparzona.
Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wnosić ew. uwagi do nowo powstających projektów.

Niżej końcowy fragment odpowiedzi.

Biorąc pod uwagę Państwa wiedzę i doświadczenie w zakresie ornitologii i hodowli ptaków, deklarujemy uwzględnienie Polskiej Federacji Ornitologicznej w procesie konsultacji publicznych ww. rozporządzeń.
Ponadto zachęcamy do śledzenia rządowego procesu legislacyjnego i składania uwag na etapie konsultacji publicznych innych projektów aktów prawnych.
Dziękujemy za deklarowaną chęć współpracy. Pragniemy zapewnić, że wszelkie sugestie mające na celu udoskonalenia istniejących lub procedowanych przepisów traktujemy z należytą powagą.

Z poważaniem
Departament Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Rada Federacji