List do Ministra Środowiska w sprawie przepisów w zakresie hodowli ptaków ozdobnych Drukuj

Rada Federacji wysłała pismo do Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz oraz w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie hodowli ptaków ozdobnych i ewentualnej zmiany ustawy.

Poniżej publikujemy treść pisma.

Szanowny Panie Ministrze,
Polska Federacja Ornitologiczna zwraca się z prośbą o przyspieszenie prac nad zmianami w ustawie o ochronie przyrody. Obecna ustawa w sposób znaczący utrudnia hodowlę ptaków ozdobnych (obowiązek rejestracji) oraz ich obrót (kupno, sprzedaż) na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji ssaków, ptaków, gadów oraz płazów, a także termin dokonywania tej rejestracji, wynika z zapisu art. 64 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. W chwili obecnej obowiązkowi rejestracji podlegają prawie wszystkie gatunki ptaków powszechnie hodowanych. Obowiązek ten w znaczący sposób utrudnia nabywanie i sprzedawanie ptaków przez polskich hodowców. Niejednokrotnie koszty, które związane są z uzyskaniem świadectwa urodzenia ptaka oraz jego rejestracją przekraczają jego wartość. Powoduje to zahamowanie w naszym kraju rozwoju hodowli, co niestety jest bardzo bolesne i niezrozumiałe dla pasjonatów tego hobby. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rejestracji muszą podlegać ptaki przywiezione przez handlowców ze środowiska naturalnego, ale nie te, które są powszechnie rozmnażane w naszych hodowlach. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, jeździmy na giełdy ptaków po całej Europie, ale jest duży problem z nabywaniem tych ptaków poza granicami naszego kraju, ponieważ w innych krajach Unii masowo hodowane ptaki nie podlegają rejestracji. Polscy hodowcy czują się jak obywatele Unii Europejskiej drugiej kategorii. W październiku 2013 roku przedstawiliśmy nasze sugestie dotyczące rejestracji ptaków Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”, która wykonała ekspertyzę na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Nasze propozycje były bardzo zbieżne z propozycjami PTOP Salamandra.
Z poważaniem,
Rada Federacji PFO