Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy siedemnaście stowarzyszeń.

Rezygnacja z funkcji sekretarza RF PFO PDF Drukuj

Z dniem 2 stycznia 2015 roku rezygnację z funkcji sekretarza Rady Federacji  złożył p. Henryk Chojnacki.
Wobec tej decyzji, informuję, że Rada Federacji nie skorzysta z prerogatywy określonej w §46.1 Statutu.
Dziękuję Panu Chojnackiemu za trud pracy i czas poświęcony Federacji.

 
Relacja z 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski PDF Drukuj

Zakończyła się 77 edycja Ornitologicznych Mistrzostw Polski. Po raz dziesiąty z rzędu czeladzka  hala MOSiR gościła kanarki i wiele innych gatunków ptaków egzotycznych należących do 201 hodowców z całej Polski oraz z Czech i Słowacji.  W konkursach uczestniczyło 2090 ptaków. To największa ilość wystawianych okazów w historii naszych mistrzostw.

Oceniane ptaki podzielone były na klasy konkursowe utworzone przez Sekcję Sędziów według Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Wystawowej Ptaków COM. Jak co roku najliczniejszą grupę stanowiły kanarki kolorowe 1034 ptaki – 227 kolekcji i 126 ptaków pojedynczych, następnie kanarki kształtne 655 ptaki – 1033 kolekcji i 243 ptaki pojedyncze, kanarki harceńskie 162 ptaki – 29 kolekcji i 16 ptaków pojedynczych. Ptaki egzotyczne (sekcje F–P) w tym roku były zaprezentowane w znacznie większej liczbie niż w poprzednich latach. Mogliśmy obejrzeć ich 26 kolekcje i 165 ptaki pojedyncze.

 
Statystyki 77 OMP PDF Drukuj

W 77 Ornitologicznych Mistrzostwach Polski w 2014 roku oceniono 2090 ptaków

Sekcja Kolekcji Pojed. Ptaków
A 29 16 132
B 0 0 0
D 227 126 1034
E 103 243 655
F-P 26 165 269
F1 10 54 94
F2 6 14 38
G1
1 1
G2
2 2
H 2 6 14
I1 4 47 63
I2 0 6 6
J 2 7 15
K 0 26 26
L 0 0 0
M 2 2 10
Razem 2090

 

 
Konkurs kanarków harceńskich na 77 OMP [2] PDF Drukuj

W związku z informacją podaną na stronie odnośnie konkursu kanarka harceńskiego na 77 OMP grupa hodowców reprezentujących ZHK EGZOTA z siedzibą w Sosnowcu podjęła się organizacji od strony technicznej rzeczonego konkursu.
Wobec powyższego konkurs odbędzie się zgodnie z wcześniejszym planem.

 
Konkurs kanarków harceńskich na 77 OMP PDF Drukuj

Szanowni Państwo,
podczas posiedzenia RF w dniu 28 września br. jednym z punktów który omawiano była przyszłość kanarka harceńskiego w naszym kraju.W imieniu hodowców kanarka harceńskiego na zaproszenie Rady przybyli panowie Władysław Mróz, Jerzy Kozik, Teodor Żelazko oraz Ryszard Rychter.

W czasie spotkania ustalono, że do dnia 10 października zostanie przedstawiona RF lista osób będąca kandydatami do subkomisji ds. kanarka harceńskiego, która zostanie przedstawiona do do akceptacji przez Stowarzyszenia. Do dnia 13 listopada nie padła żadna propozycja płynąca ze środowiska hodowców kanarka harceńskiego.

Do tej pory pod adresem Federacji jak i samej Rady płynęły oskarżenia, że Rada próbuje zniszczyć hodowlę kanarka harceńskiego w Polsce. Na WZD poinformowałem delegatów, że ten temat będzie mi bliski, że spróbuję odbudować tradycje związane z hodowlą kanarka harceńskiego. Krokiem ku temu miało być spotkanie z przedstawicielami hodowców i utworzenia przy RF ciała doradczego złożonego właśnie z przedstawicieli sekcji A. Jednak aby to osiągnąć wymagana jest współpraca, współpraca której nie ma i o którą ciężko.

 
Nowy skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody PDF Drukuj

30 października Minister Środowiska powołał nowy skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody, która wybrała swoje prezydium. Na jego czele stanął prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” dr Andrzej Kepel.

Postanowiliśmy zapytać nowego przewodniczącego o postęp prac w sprawie zniesienia obowiązku rejestracji niektórych gatunków ptaków egzotycznych objętych konwencją CITES, które zapoczątkowaliśmy ponad rok temu. Z uzyskanych informacji wynika, że prace nad nową ustawą o ochronie przyrody w Ministerstwie są planowane na rok 2015, ale projekt ma szanse trafić do parlamentu dopiero po wyborach parlamentarnych. W założeniach do nowelizacji ustawy znajdują się zmiany, które umożliwią proponowane przez „Salamandrę” rozwiązanie ograniczające listę gatunków podlegających rejestracji (więcej na ten temat znajduje się pod linkiem: http://www.pfo.info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405:cites-lista-ptakow&catid=4:aktualnoci&Itemid=1).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 17
Polska Federacja Ornitologiczna